Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er eit forum for norsk språkvitskap som publiserer lingvistiske artiklar og andre bidrag på norsk innanfor alle område i språkvitskapen, i tillegg til felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitskapsteori.


NLT er eit fagfellevurdert tidsskrift (med dobbeltblind vurdering), og blir utgjeve med støtte frå Noregs forskingsråd.
Fri tilgang (open access): Alle utgåvene av NLT er tilgjengelege for gratis nedlasting

Om NLT