Tidsskrift for kulturforskning er et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene. Tidsskriftet ønsker en bred tilnærming til forskning både på samtidig og tidligere kultur, og henvender seg til fagfolk, studenter og et kulturfaglig og kulturhistorisk interessert publikum. Tidsskriftet publiserer vitenskaplige originalarbeider fra norsk etnologi og folkloristikk, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fag. I tillegg til de vitenskaplige arbeidene, legger tidsskriftet også vekt på anmeldelser av bøker og utstillinger, samt presentasjoner av sentrale verk og forskere. Tidsskrift for kulturforskning er et refereetidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

Redaksjon

Kyrre Kverndokk (redaktør)

Tove Fjell

Tone Hellesund

Gry Heggli

Redaksjonssekretær: Janne Werner Olsrud


Redaksjonsråd

Barbro Blehr, Stockholms universitet

Brita Brenna, Universitetet i Oslo

Bjørn Sverre Hol Haugen, Anno museum

Ole Marius Hylland, Telemarksforskning

Trude Fonneland, Universitetet i Tromsø

Kari Telste, Norsk Folkemuseum

Anne Folke Henningsen, Københavns universitet

Fredrik Skott, Dialekt,- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

Hans-Jakob Ågotnes, Universitetet i Bergen


Adresse

Tidsskrift for kulturforskning ved

Kyrre Kverndokk

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Postboks 7805,

5020 BERGEN


E-post:

Kyrre.Kverndokk@uib.no
j.w.olsrud@ikos.uio.no

Om Tidsskrift for kulturforskning