Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori.

NLT er et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Redaktør:
Tor Åfarli, NTNU

Kristin M. Eide, NTNU

Redaksjonssekretær:
Helga Mannsåker (Universitetet i Bergen)

Redaksjonsråd:

John Ole Askedal (Oslo)

Michael Barnes (London)

Kurt Braunmüller (Hamburg)

Helge Dyvik (Bergen)

Lena Ekberg (Lund)

Jan Terje Faarlund (Oslo)

Hilde Hasselgård (Oslo)

Lars Heltoft (Roskilde)

Ernst Håkon Jahr (Kristiansand)

Gjert Kristoffersen (Bergen)

Inger Moen (Oslo)

Tore Nesset (Tromsø)

Jan Svennevig (Oslo)

Hans Olav Enger (Oslo)

Kaja Borthen (Trondheim)

Marit Julien (Lund)

Marit Westergaard (Tromsø)

Om NLT