Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er eit forum for norsk språkvitskap som publiserer lingvistiske artiklar og andre bidrag på norsk innanfor alle område i språkvitskapen, i tillegg til felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitskapsteori.


NLT er eit fagfellevurdert tidsskrift (med dobbeltblind vurdering), og blir utgjeve med støtte frå Noregs forskingsråd.
Fri tilgang (open access): Alle utgåvene av NLT er tilgjengelege for gratis nedlasting

Redaktør:
Janne Bondi Johannessen (UiO)

Redaksjonssekretær:
Signe Laake (Oslo)

Redaksjonsråd:

Kaja Borthen (Trondheim)

Kurt Braunmüller (Hamburg)

Helge Dyvik (Bergen)

Kristin Melum Eide (Trondheim)

Lena Ekberg (Lund)

Hans Olav Enger (Oslo)

Thórhallur Eythórsson (Island)

Ingrid Lossius Falkum (Oslo)

Jan Terje Faarlund (Oslo)

Hilde Hasselgård (Oslo)

Ernst Håkon Jahr (Kristiansand)

Marit Julien (Lund)

Gjert Kristoffersen (Bergen)

Helge Lødrup (Oslo)

Tore Nesset (Tromsø)

Jan Svennevig (Oslo)

Marit Westergaard (Tromsø)

Tor Anders Åfarli (Trondheim)


Forfattarinstruks


Nettbutikk


Tidsskrift på nett (Open Access)


Historia til NLT
Invitasjon til temanummer pragmatiske partiklerManuskript og bøker til bokmeldingar skal sendast til redaktøren:


Janne Bondi Johannessen

ILN

P.b. 1102 Blindern

0317 Oslo

j.b.johannessen@iln.uio.no

Om NLT