Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er eit forum for norsk språkvitskap som publiserer lingvistiske artiklar og andre bidrag på norsk innanfor alle område i språkvitskapen, i tillegg til felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitskapsteori.


NLT er eit fagfellevurdert tidsskrift (med dobbeltblind vurdering), og blir utgjeve med støtte frå Noregs forskingsråd.
Fri tilgang (open access): Alle utgåvene av NLT er tilgjengelege for gratis nedlasting

Redaktør:
Janne Bondi Johannessen (Universitetet i Oslo)

Redaksjonssekretær:
Kari Kinn (Universitetet i Oslo)

Redaksjonsråd:

Kaja Borthen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

Kurt Braunmüller (Universität Hamburg)

Helge Dyvik (Universitetet i Oslo)

Kristin Melum Eide (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)

Lena Ekberg (Lunds universitet)

Hans Olav Enger (Universitetet i Oslo)

Thórhallur Eythórsson (Islands universitet)

Ingrid Lossius Falkum (Universitetet i Oslo)

Jan Terje Faarlund (Universitetet i Oslo)

Hilde Hasselgård (Universitetet i Oslo)

Ernst Håkon Jahr (Universitetet i Agder, Kristiansand)

Marit Julien (Lunds universitet)

Gjert Kristoffersen (Universitetet i Bergen)

Helge Lødrup (Universitetet i Oslo)

Tore Nesset (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø)

Jan Svennevig (Universitetet i Oslo)

Marit Westergaard (UiT Norges arktiske universitet, Tromsø)

Tor Anders Åfarli (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim)Forfattarinstruks


Nettbutikk


Tidsskrift på nett (Open Access)


Historia til NLT
Invitasjon til temahefte om grammatikalisering i nordiske språk
Manuskript og bøker til bokmeldingar skal sendast til redaktøren:


Janne Bondi Johannessen

ILN

P.b. 1102 Blindern

0317 Oslo

j.b.johannessen@iln.uio.no

Om NLT