Maal og Minne har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året, og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.

Les nummer 1 - 1999 av Maal og Minne på nettet!

Les også anmeldelsen av Thor Heyerdahls siste bok, Jakten på Odin (trykt i Maal og Minne 1/2002, s. 98-109) på norsk.

Maal og Minne utgis av Bymålslaget og ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen, som redigerte det like fram til 1950. Fra 1951 til 1967 ble det redigert av Trygve Knudsen og Ludvig Holm-Olsen, fra 1968 til 1984 av Ludvig Holm-Olsen og Einar Lundeby, fra 1985 til 1993 av Einar Lundeby og Bjarne Fidjestøl, i 1994 av Einar Lundeby, i 1995 av Einar Lundeby og Odd Einar Haugen, fra 1996 til 2005 av Kjell Ivar Vannebo og Odd Einar Haugen, og fra og med 2006 av Lars S. Vikør og Jon Gunnar Jørgensen.


Bymålslaget

ble grunnlagt i 1902 da den organisasjonen som til da hadde hett Det Norske Samlaget, ble delt i to - Bymålslaget og Landsmålslaget. "Begge lag har til formål, hver fra sin kant, å styrke og fremhjelpe det som norsk er - Landsmålslaget med bygdemålene som utgangspunkt, Bymålslaget ut fra bymålene," hette det i de felles lovene. Forutsetningen var et nært samarbeid mellom de to lag, men dette ble kortvarig. Landsmålslaget arbeider videre på sin kant og kom etter hvert til å bære alene navnet Det Norske Samlaget. Bymålslaget ble i praksis en selvstendig organisasjon. Fra og med 1972 er samarbeidet tatt opp igjen idet Bymålslaget nå utgir sine publikasjoner hos Det Norske Samlaget. Medlemmer av Bymålslaget er alle som abonnerer på Maal og Minne. For å oppnå stemmerett på årsmøtet må en ha abonnert på og betalt årspenger for Maal og Minne i to kalenderår, dvs. det året som årsmøtet holdes og året før. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mars og kunngjøres i 2. hefte av Maal og Minne for foregående år.


Skrifter fra Bymålslaget

Bymålslaget gir i serien "Skrifter fra Bymålslaget" ut større arbeider som omhandler norske bymål. Det kan søkes om stønad til utgivelse av både tidligere utgitte og nye arbeider. Søknad sendes Bymålslaget v/Ruth Vatvedt Fjeld, Boks 1001 Blindern, 0315 Oslo. E-post: r.e.v.fjeld@inl.uio.no


Abstract

Maal og minne is a linguistic journal for Norwegian and the other Scandinavian languges. It focuses mainly on language history and philology, such as Old Norse language and literature, dialectology, onomastic etymology, and folklore, besides modern linguistic issues. Founded in 1909, the journal is published by the association Bymålslaget in cooperation with the publishing house Det Norske Samlaget. The journal appears with two issues yearly and publishes articles and reviews by Scandinavian scholars as well as scholars based outside Scandinavia. The articles are published in Scandinavian languages, English, and German.

For subscription, contact Novus press.

If you are interested in submitting an article to the journal, please contact the editors.

Read an electronic copy of Maal og Minne 1/1999.

New! Read a review of Thor Heyerdahl's Jakten på Odin (published in Maal og Minne 1/2002, p. 98-109), in  Norwegian

Redaktører:
Jon Gunnar Jørgensen
Hans-Olav Enger

Redaksjonsråd:
Anne Golden (Oslo) – Odd Einar Haugen (Bergen) – Jan K. Hognestad (Stavanger) – Annette Lassen (København) – Brit Mæhlum (Trondheim) – Endre Mørck (Tromsø) – Agnete Nesse (Bergen) – Muriel Norde (Berlin) – Unn Røyneland (Oslo) – Michael Schulte (Agder) – Olav Solberg (Telemark) – Svanhildur Óskarsdóttir (Reykjavik) – Bernt Ø. Thorvaldsen (Telemark) – Johan Tønnesson (Oslo) – Åse Wetås (Oslo)

Om Maal og minne