Målet med Musikk og tradisjon er å gjøre forskning på folkemusikk og folkedans tilgjengelig og dermed kjent for flere. I tillegg til artikler inneholder tidsskriftet bokanmeldelser, rapporter fra konferanser og sammendrag av folkemusikkrelaterte mastergradsoppgaver og doktoravhandlinger.

Tidsskriftet presenterer bredden i norsk og skandinavisk folkemusikkforskning, og tar imot artikler med ulike perspektiver på tradisjonell musikk og dans som et bredt definert felt. Artiklene kan være musikkvitenskapelige i tradisjonell forstand, eller ha et kultur- eller samfunnsvitenskapelig utgangspunkt. De kan være historisk orienterte eller fokusere på samtida, og legge til grunn empiriske og/eller teoretiske perspektiver.


Se tidsskriftets egen hjemmeside for innhold og sammendrag.

 

Redaktør:
Sveinung Søyland Moen

Redaksjon:
Bjørn Aksdal, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim.
Per Åsmund Omholt, Høgskolen i Telemark, Rauland.

Redaksjonsråd:
Egil Bakka, NTNU, Trondheim
Jan-Petter Blom, Universitetet i Bergen
Tellef Kvifte, Høgskolen i Telemark
Dan Lundberg, Svenskt visarkiv, Stockholm
Niklas Nyqvist, Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa
Astrid Nora Ressem, Nasjonalbiblioteket, Oslo
Lisbet Torp, Musikmuseet, København


Utgitt av Norsk Folkemusikklag

Nasjonal avdeling av ICTM

Om Musikk og tradisjon