DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med ­bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og  kommer ut fire ganger i året.


DINs elektroniske artikler finnes her.

Ansvarlig redaktør:
Gina Dahl
Mona Helen Farstad
Bjørn Ola Tafjord

Redaksjonsrådet:
Asbjørn Dyrendal
Cora Alexa Døving
Ingvild Sælid Gilhus
Thomas Hoffmann
Anne Kalvig
Siv Ellen Kraft
Jeanette Sky
Simon Sorgenfrei
Jan Svanberg
David Thurfjell
Terje Østebø

Om DIN

Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.